لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (69)
تالیف (51)
ترجمه (93)
تهران (121)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در کافه اگزیستانسیالیستی: آزادی، وجود و نوشیدنی‌های زردآلود
نويسنده:سارا بیکول ؛ مترجم:هوشمند دهقان - پیام ‌امروز - 562 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 400000 ریال - 8 -92-5706-964-978 انتخاب
2- فلسفه‌های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی
نويسنده:محمود نوالی - دانشگاه تبریز - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
3- مطهری و مسئله جدید اصالت وجود
ويراستار:سیدمحسن اسلامی - ندای فطرت (وابسته به بنیاد علمی و فرهنگی علامه مرتضی مطهری) - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 8 -01-6160-622-978 انتخاب
4- کشف وجود: روان‌شناسی وجودی
نويسنده:رولو می ؛ مترجم:سیدمحمدباقر حسینی‌فیاض ؛ مقدمه:بهروز بیرشک - دانژه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 56000 ریال - 2 -94-5510-600-978 انتخاب
5- تعالی الگو: به انضمام مقدمه‌ی هستی و نیستی
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:عادل مشایخی - ناهید - 164 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -32-5865-600-978 انتخاب
6- شجاعت بودن
نويسنده:پل تیلیش ؛ مترجم:مراد فرهادپور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -644-445-964-978 انتخاب
7- اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:مصطفی رحیمی - نیلوفر - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 1650 نسخه - 65000 ریال - 2 -023-448-964-978 انتخاب
8- هستی و نیستی: پدیده‌شناسی عالم هستی
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور ؛ ويراستار:علی‌اصغر عبدالهی - دنیای کتاب - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1394 - 150 نسخه - 200000 ریال - 1 -232-346-964-978 انتخاب
9- هستی و نیستی: پدیده‌شناسی عالم هستی
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور ؛ ويراستار:علی‌اصغر عبدالهی - دنیای کتاب - 428 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1397 - 150 نسخه - 400000 ریال - 1 -232-346-964-978 انتخاب
10- شش متفکر اگزیستانسیالیست
مترجم:محسن حکیمی ؛ نويسنده:هرولدجان بلاکهام - نشر مرکز - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 1000 نسخه - 54000 ریال - 4 -245-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15