لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (30)
تالیف (12)
ترجمه (43)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساخت‌یابی
نويسنده:جان پارکر ؛ مترجم:حسین‌علی قاضیان - نشر نی - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 34000 ریال - 7 -871-312-964 انتخاب
2- پیامدهای مدرنیت
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:محسن ثلاثی - نشر مرکز - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 600 نسخه - 128000 ریال - 6 -379-305-964-978 انتخاب
3- ساختار اجتماعی
نويسنده:خوزه لوپز ؛ نويسنده:جان اسکات ؛ مترجم:یوسف صفاری - آشیان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 5 -89-7518-964-978 انتخاب
4- آرمانشهر من (مدینه فاضله)
نويسنده:حیدرعلی مهیم - موسسه انتشارات آبتین - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 964-6403-31-X انتخاب
5- جامعه‌شناسی سازمان‌ها و توانسازمانی
نويسنده:محمدرسول گلشن - نشر دوران - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1600 نسخه - 40000 ریال - 9 -49-6221-964-978 انتخاب
6- قدرت علی ساختارهای اجتماعی ظهور، ساختار و عاملیت
نويسنده:دیو الدر-واس ؛ مترجم:اسماعیل رحمانپور - دانش آزاد - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 200000 ریال - 9 -4-94187-600-978 انتخاب
7- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 700 نسخه - 120000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
8- پیامدهای مدرنیت
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:محسن ثلاثی - نشر مرکز - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 13500 ریال - 2 -379-305-964 انتخاب
9- پیامدهای مدرنیت
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:محسن ثلاثی - نشر مرکز - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 800 نسخه - 115000 ریال - 6 -379-305-964-978 انتخاب
10- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6