لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (34)
تالیف (14)
ترجمه (45)
تهران (56)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
2- مساله همبستگی؛ نظریه‌ها و مدل‌ها
نويسنده:پاتریک دوریان ؛ نويسنده:توماس فرارو ؛ مترجم:علی مرشدی‌زاد - تمدن ایرانی - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 49000 ریال - 3 -20-9959-964 انتخاب
3- رساله پیشکش
نويسنده:مارسل موس ؛ مترجم:لیلا اردبیلی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -809-121-600-978 انتخاب
4- زوال پدرسالاری؛ فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی؟
نويسنده:سیدمحمدامین قانعی‌راد - نقد فرهنگ - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 2 -25-8405-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی سازمان‌ها و توانسازمانی
نويسنده:محمدرسول گلشن - نشر دوران - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1600 نسخه - 40000 ریال - 9 -49-6221-964-978 انتخاب
6- طبقه و قشربندی اجتماعی
نويسنده:رزمری کرامپتون ؛ مترجم:هوشنگ نایبی - نی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 0 -559-185-964-978 انتخاب
7- نظم اجتماعی در جامعه معاصر: آثار منفی و مثبت ترس
نويسنده:ولادیمیر شلاپنتوخ ؛ مترجم:اصغر صارمی‌شهاب - جامعه‌شناسان - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 9 -206-223-600-978 انتخاب
8- بعد اجتماعی نابرابری فضایی
نويسنده:عماد افروغ - نشر بقعه،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 2500 ریال - 964-6887-18-X انتخاب
9- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
10- زوال پدرسالاری؛ فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی؟
نويسنده:سیدمحمدامین قانعی‌راد - نقد فرهنگ - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 210000 ریال - 2 -25-8405-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6