لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Les Theories de lan traduction (les problemes de la traduction des textes litteraires persans en Francais)
نويسنده:رویا لطافتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 200 نسخه - 80000 ریال - 6 -348-530-964-978 انتخاب
2- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
3- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 120000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
4- Les documents officiels traduits en francais
نويسنده:زهرا نیک‌حسینی - مولفین طلایی - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 250000 ریال - 6 -28-5111-600-978 انتخاب
5- Introduction à l'interpretation consècutive
نويسنده:علی پاکسرشت - عمو علوی - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 60000 ریال - 2 -33-7069-600-978 انتخاب
6- زبان فرانسه در ایران: ترجمه ساده = Le Francais en Iran
نويسنده:شهرزاد ماکوئی - آئینه اندیشه - 256 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 660 نسخه - 200000 ریال - 7 -07-6861-964-978 انتخاب
7- Les Theories de lan traduction (les problemes de la traduction des textes litteraires persans en Francais)
نويسنده:رویا لطافتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 130000 ریال - 6 -348-530-964-978 انتخاب
8- Traduction de textes scientifiques et techniques Fracais - Persan
نويسنده:نگین بازرگان‌دیلمقانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 70000 ریال - 5 -796-530-964-978 انتخاب
9- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 140000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
10- Les Theories de lan traduction (les problemes de la traduction des textes litteraires persans en Francais)
نويسنده:رویا لطافتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200 نسخه - 170000 ریال - 6 -348-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1