لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیخ ابراهیم زنجانی: زمان، زندگی، خاطرات به ضمیمه بحثی در "ولایت تکوینی" پیامبر و ائمه معصومین (ع)
نويسنده:علی ابوالحسنی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 532 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 6 -63-6357-964 انتخاب
2- شیخ ابراهیم زنجانی: زمان، زندگی، خاطرات به ضمیمه بحثی در "ولایت تکوینی" پیامبر و ائمه معصومین (ع)
نويسنده:علی ابوالحسنی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 532 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -63-6357-964 انتخاب
3- شیخ ابراهیم زنجانی: زمان، زندگی، خاطرات به ضمیمه بحثی در "ولایت تکوینی" پیامبر و ائمه معصومین (ع)
نويسنده:علی ابوالحسنی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 534 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 750 نسخه - 190000 ریال - 6 -63-6357-964 انتخاب
4- خاطرات شیخ‌ابراهیم زنجانی (سرگذشت زندگانی من)
گردآورنده:غلامحسین میرزاصالح - کویر - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -54-6144-964 انتخاب
5- خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی (سرگذشت زندگانی من)
گردآورنده:غلامحسین میرزاصالح - کویر - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -54-6144-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1