لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (110)
تالیف (174)
ترجمه (24)
تهران (182)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (198) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرانسه در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره فرانسه
نويسنده:مریم اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -06-6255-964-978 انتخاب
2- فرانسه در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره فرانسه
نويسنده:مریم اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-6255-06-X انتخاب
3- دستور زبان فرانسه
نويسنده:عباس جانزاده - جانزاده - 244 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 7 -53-6045-964 انتخاب
4- فرانسه در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره فرانسه
نويسنده:مریم اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1389 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 7 -06-6255-964-978 انتخاب
5- دستور زبان فرانسه همراه با 330 پرسش و پاسخ
نويسنده:پاندورا لسانی - شونار - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 7 -6-91151-600-978 انتخاب
6- زبان فرانسه گام به گام: آشنائی
نويسنده:محمدتقی غیاثی - مروارید - 320 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1100 نسخه - 2 -69-5881-964 انتخاب
7- دستور جامع زبان فرانسه
نويسنده:بهزاد هاشمی - زبان مهر - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 7 -7-97532-600-978 انتخاب
8- Le nouveau sans frontieres 1: methode de francais
نويسنده:Philippe Dominique ؛ نويسنده:Jacky Girardet ؛ نويسنده:Michele Veroelhan - صبح صادق - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 نسخه - انتخاب
9- فرانسه نیمه‌تخصصی: برای رشته‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی
نويسنده:نسرین‌دخت خطاط - مرکز نشر دانشگاهی - 188 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 1500 نسخه - 360 ریال - انتخاب
10- دستور زبان فرانسه
نويسنده:محمدرضا پارسایار - فرهنگ معاصر - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 0 -09-8637-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20