لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (53)
تالیف (67)
ترجمه (55)
تهران (109)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (110)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلام آقا نیکی: رنگ‌آمیزی کودکان
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 0 -1743-90-600-978 انتخاب
2- مارمولک و بازیافت
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -08-7414-964 انتخاب
3- رجب و وجب در آبادی تمیز
نويسنده:هادی حیدری ؛ تصويرگر:محدثه بهمنش - باغ کاغذی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 7 -4-92505-600-978 انتخاب
4- ماجراهای پیشول میشول و آقای پاکی: ریختن زباله از ماشین
شاعر:علی سلیمی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 9 -9-90160-600-978 انتخاب
5- راهنمای کاربردی مدیریت پسماند (از کتاب مرجع کنکور اعلام شده توسط وزارت بهداشت) ویژه آزمون‌های ورودی به کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) مهندسی بهداشت محیط
نويسنده:علی مشایخ‌صالحی ؛ نويسنده:منصور برافراشته‌پور ؛ نويسنده:مریم حضرتی‌نیاری - دی‌نگار - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 150000 ریال - 7 -2-93843-600-978 انتخاب
6- بازآوری، بازگردانی، بازیافت
نويسنده:نوریا روکا ؛ تصويرگر:رزاماریا کرتو ؛ مترجم:الناز محمدپوراصل - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 1 -277-238-600-978 انتخاب
7- پسماند و بازیافت
نويسنده:سالی هیویت ؛ مترجم:مریم رضازاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -824-389-964-978 انتخاب
8- زباله‌ها به کجا می‌روند؟
نويسنده:سوفی تاهتا ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 11000 نسخه - 6000 ریال - 2 -007-536-964 انتخاب
9- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌اللهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
10- زباله‌ها کجا میرن
شاعر:زهرا وحیددستگردی ؛ تصويرگر:نسرین وحیددستجردی ؛ تصويرگر:ناهید وحیددستجردی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 9 -11-2947-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13