لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(138)
چاپ مجدد (204)
تالیف (328)
ترجمه (14)
تهران (302)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (342) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشن‌فکری و اصل‌گرایی فلسفی
نويسنده:عماد افروغ - سوره مهر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2500 نسخه - 32000 ریال - 2 -545-506-964-978 انتخاب
2- تاریخ تهاجم فرهنگی غرب: نقش روشنفکران وابسته: میرزا حسین خان سپهسالار
تدوين: موسسه فرهنگی قدر ولایت - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 224 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 0 -95-6248-964 انتخاب
3- فیلسوف‌ها و شومن‌ها
نويسنده:محمد قوچانی - سرایی - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 2000 ریال - 2 -41-7362-964 انتخاب
4- نقش روشنفکران وابسته در تهاجم فرهنگی غرب: مهندس مهدی بازرگان
تدوين: موسسه فرهنگی قدر ولایت - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 424 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 964-7292-18-X انتخاب
5- نوسازی ناتمام: گفت‌وگو با محمدعلی (همایون) کاتوزیان
نويسنده:محمد صادقی - پایان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -28-5742-600-978 انتخاب
6- نماد انحراف روشنفکری: اشاراتی بر زندگی، افکار و ماهیت احمد کسروی و شناخت جریان‌های مقابله با او
- موسسه فرهنگی قدر ولایت - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -65-7292-964 انتخاب
7- سیر تفکر معاصر: تجدد و دین‌زدایی در فرهنگ و هنر منور الفکری سکولر و روشنفکری دینی
نويسنده:محمد مددپور - سوره مهر - 616 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2500 نسخه - 89000 ریال - 5 -135-506-964-978 انتخاب
8- دین، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز
نويسنده:محمدرضا تاجیک - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -37-8168-964 انتخاب
9- نیمه پنهان: شوالیه‌های ناتوی فرهنگی: یک نما از کودتای مخملی
نويسنده:پیام فضلی‌نژاد - کیهان - 368 صفحه - جلد 30 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 32000 ریال - 9 -221-458-964-978 انتخاب
10- روشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی
نويسنده:مهرزاد بروجردی ؛ مترجم:جمشید شیرازی - فرزان روز - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1650 نسخه - 150000 ریال - 0 -380-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35