لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (32)
تالیف (39)
ترجمه (15)
تهران (48)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری
نويسنده:محمود منصور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 5 -371-459-964 انتخاب
2- روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری
نويسنده:محمود منصور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 4000 نسخه - 15000 ریال - 5 -371-459-964 انتخاب
3- روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری
نويسنده:محمود منصور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -371-459-964-978 انتخاب
4- روانشناسی رشد 1 (رشد و ژنتیک)
نويسنده:علی‌اصغر ماشینچی ؛ نويسنده:عبدالرضا طیب - نوروزی - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 8 -0947-02-622-978 انتخاب
5- روانشناسی ژنتیک 2: نظام‌های تحولی از روان‌تحلیل‌گری تا رفتارشناسی و نظام‌های عینی
نويسنده:محمود منصور ؛ نويسنده:پریرخ دادستان - رشد - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 8 -12-6115-964 انتخاب
6- روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از کودکی تا پیری
نويسنده:محمود منصور - رز - 304 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1367 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
7- وراثت و سرنوشت
نويسنده:محمدعلی اخویان - تامین - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -52-8047-964-978 انتخاب
8- روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری
نويسنده:محمود منصور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 4500 نسخه - 105000 ریال - 0 -371-459-964-978 انتخاب
9- بیولوژی باور
نويسنده:بروس‌اچ. لیپتون ؛ مترجم:محمود پورآزاد ؛ مترجم:زهرا شجاعی - ذهن زیبا - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 7 -56-7801-600-978 انتخاب
10- روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری
نويسنده:محمود منصور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 4000 نسخه - 9500 ریال - 5 -371-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6