لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوزیما یا تقریبا گراتزیا
نويسنده:گراتسیا دلدا ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ثالث - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 0 -646-380-964-978 انتخاب
2- الفبای خانواده
نويسنده:ناتالیا جینتسبورگ ؛ مترجم:فیروزه مهاجر ؛ ويراستار:هوشنگ گلشیری - پاپیروس - 220 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
3- کوزیما یا تقریبا گراتزیا
نويسنده:گراتسیا دلدا ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ثالث - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -646-380-964-978 انتخاب
4- آهن پتاسیم نیکل
نويسنده:پریمو لوی ؛ مترجم:بابک واحدی - کتابسرای ‌تندیس - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 4 -027-182-600-978 انتخاب
5- کوزیما یا تقریبا گراتزیا
نويسنده:گراتسیا دلدا ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ثالث - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 0 -646-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1