لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (25)
تالیف (7)
ترجمه (43)
تهران (46)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی سلامت به ضمیمه نگرشی بر منابع اسلامی
نويسنده:ام.رابین دیماتیو ؛ زيرنظر:کیانوش هاشمیان ؛ مترجم:سیدمهدی موسوی‌اصل - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 848 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 500 نسخه - 46000 ریال - 4 -399-459-964-978 انتخاب
2- روانشناسی سلامت به ضمیمه نگرشی بر منابع اسلامی
نويسنده:ام.رابین دیماتیو ؛ مترجم:محمد کاویانی ؛ زيرنظر:کیانوش هاشمیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 500 نسخه - 45500 ریال - 7 -398-459-964-978 انتخاب
3- مبانی تئوریها و مدلهای تغییر رفتار در آموزش و ارتقای سلامت
نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور ؛ نويسنده:علی فتحی‌آشتیانی ؛ نويسنده:سعیده غفاری‌فر - پزشکی شروین - 258 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -8-93545-600-978 انتخاب
4- راهنمای روان‌شناسی مربی‌گری
نويسنده:مارگارت مور ؛ مترجم:مصطفی صداقت‌رستمی - آوای نور - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -566-309-600-978 انتخاب
5- روانشناسی سلامت به ضمیمه نگرشی بر منابع اسلامی
نويسنده:ام.رابین دیماتیو ؛ مترجم:محمد کاویانی ؛ زيرنظر:کیانوش هاشمیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 422 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -398-459-964 انتخاب
6- روانشناسی سلامت به ضمیمه نگرشی بر منابع اسلامی
نويسنده:ام.رابین دیماتیو ؛ زيرنظر:کیانوش هاشمیان ؛ مترجم:سیدمهدی موسوی‌اصل - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 476 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200 نسخه - 230000 ریال - 0 -0527-02-600-978 انتخاب
7- آموزش سلامت و تغییر رفتار
نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:کبری نوری - نشانه - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 0 -37-5965-964-978 انتخاب
8- روانشناسی سلامت به ضمیمه نگرشی بر منابع اسلامی
نويسنده:ام.رابین دیماتیو ؛ زيرنظر:کیانوش هاشمیان ؛ مترجم:سیدمهدی موسوی‌اصل - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 848 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 500 نسخه - 39000 ریال - 4 -399-459-964-978 انتخاب
9- 30 روز تا سلامتی: انتخاب‌های کوچک، تغییرات شگرف
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:محمدحسن فکری ؛ مترجم:محمد رضائی - تغییر نگرش - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -4-96178-600-978 انتخاب
10- روانشناسی و جامعه‌شناسی برای دانشجویان پزشکی
نويسنده:بت آلدر ؛ نويسنده:مایک پورتر ؛ نويسنده:چارلز آبراهام - ارجمند - 166 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 59000 ریال - 6 -206-496-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5