لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
2- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
3- حاجی زرافشان: قصه عکاس پیر ورزش
نويسنده:سیدمحمدسعید مدنی - شرکت‌ انتشارات ‌کیهان - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 4 -309-458-964-978 انتخاب
4- ... نگاران: مجموعه خاطرات 50 روزنامه‌نگار قزوینی
نويسنده:حسن شکیب‌زاده - حسن شکیب‌زاده - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -5984-04-600-978 انتخاب
5- یادداشتهای یک روزنامه‌نگار: تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری
به‌اهتمام:مختار حدیدی ؛ به‌اهتمام:جلال فرهمند ؛ به‌اهتمام:پروانه بابایی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 376 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 7 -90-2834-964-978 انتخاب
6- یادداشتهای یک روزنامه‌نگار: تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری
به‌اهتمام:موسی فقیه‌حقانی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 820 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 1 -09-8709-600-978 انتخاب
7- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
8- هاروارد مک‌دونالد: 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا
نويسنده:سیدمجید حسینی ؛ ويراستار:سوره نوع‌پرست - افق - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -831-369-964-978 انتخاب
9- حاجی زرافشان
نويسنده:سیدمحمدسعید مدنی - شرکت‌ انتشارات ‌کیهان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 6 -264-458-964-978 انتخاب
10- یادداشتهای یک روزنامه‌نگار: تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری
به‌اهتمام:موسی فقیه‌حقانی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 820 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 1200000 ریال - 1 -09-8709-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2