لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (17)
تالیف (15)
ترجمه (17)
تهران (29)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مملی و اسفناج
نويسنده:محمدعلی طالشی ؛ ويراستار:فاطمه قدیانی ؛ تصويرگر:مریم اکراد - برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -62-5197-600-978 انتخاب
2- کنترل وزن با رویکرد رفتاردرمانی
نويسنده:مریم تابش ؛ نويسنده:مرجان تابش - مانی - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -048-184-600-978 انتخاب
3- در عادات غذا خوردن
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نشر نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 9 -076-185-600-978 انتخاب
4- وقت خوردن غذاست
نويسنده:دان سیرت ؛ مترجم:فاطمه ستوده - نشر پنجره - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -113-222-964-978 انتخاب
5- عادت‌های غذایی خوب برای کودکان
نويسنده:اگنس دی‌بزناک ؛ مترجم:سیدسینا محمدیان ؛ ويراستار:ندا مشیریان - ندای سینا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -5-94016-600-978 انتخاب
6- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
7- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
8- مملی و اسفناج
نويسنده:محمدعلی طالشی ؛ ويراستار:فاطمه قدیانی ؛ تصويرگر:مریم اکراد - برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -62-5197-600-978 انتخاب
9- مصرف‌کنندگان نابرابر
نويسنده:ماریان آپفلیوم ؛ نويسنده:ریمون لوپوتر ؛ مترجم:ترمه ترجمان - پرشکوه - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -47-5159-600-978 انتخاب
10- مملی و اسفناج
نويسنده:محمدعلی طالشی ؛ ويراستار:فاطمه قدیانی ؛ تصويرگر:مریم اکراد - برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -62-5197-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4