لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(158)
چاپ مجدد (63)
تالیف (217)
ترجمه (4)
تهران (151)
شهرستان (70)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (221) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفری به شرق: سری‌لانکا
نويسنده:مسیب یوسف‌پورلزرجانی ؛ بازنويسي:مهرانگیز اشراقی ؛ ويراستار:محمدرضا گودرزی - روزگار - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 53000 ریال - 9 -378-374-964-978 انتخاب
2- در معبد هندو
نويسنده:نورالله پهلوان - وارش‌وا - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3500 نسخه - 45000 ریال - 7 -38-5894-600-978 انتخاب
3- حضور در نقطه آغازین هستی
نويسنده:حسین اسماعیلی ؛ ويراستار:عباس ابراهیمی - دنیای بازی - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -0-92195-600-978 انتخاب
4- میقات عاشقی
نويسنده:رئوف پیشدار - هوشمند تدبیر - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 120000 ریال - 3 -172-418-600-978 انتخاب
5- مشق خودمانی نوشته‌های پراکنده
نويسنده:علیرضا یوسفی‌گسکری - حرف‌نو - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -088-112-600-978 انتخاب
6- زائر چشمه‌های گمنام (سفرنامه‌ها)
نويسنده:کاظم سادات‌اشکوری - هزار کرمان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 140000 ریال - 3 -18-5700-600-978 انتخاب
7- رهرو خواب‌آلوده
نويسنده:محمدعلی مهدی‌پور‌اصفهان - داستان - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -20-7072-600-978 انتخاب
8- سباستین: سفرنامه و عکس‌های کوبا
نويسنده:منصور ضابطیان - مثلث - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1650 نسخه - 200000 ریال - 4 -02-8482-600-978 انتخاب
9- سفرنامه سند: سفرنامه تصویری به استان سند (حیدرآباد پاکستان)
نويسنده:سیدصادق حسینی‌اشکوری - مجمع ذخائر اسلامی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 4 -512-988-964-978 انتخاب
10- سفرنامه‌ها
نويسنده:سیدمهدی شمس‌الدین - قرآن صاعد - 496 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 0 -41-7282-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23