لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (66)
تالیف (2)
ترجمه (130)
تهران (119)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (132) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پشت و رو
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:عباس باقری - فرزان روز - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 5 -104-321-964 انتخاب
2- زندگی بهتر
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:غزاله رمضانی ؛ ويراستار:فاطمه سهرابی - آوای چکامه - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 8 -32-8173-600-978 انتخاب
3- دیوار گذر: پنج داستان کوتاه
نويسنده:مارسل امه ؛ مترجم:اصغر نوری - نشر ماهی - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 7 -93-7948-964-978 انتخاب
4- تعیین موقعیت شهری خیالی
نويسنده:آلن روب-گریه ؛ مترجم:پرویز شهدی - شرکت نشر نقد افکار - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 85000 ریال - 0 -081-228-964-978 انتخاب
5- اسباب خوشبختی (چهار داستان کوتاه)
نويسنده:اریک‌امانوئل اشمیت ؛ مترجم:شهلا حائری - قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 400 نسخه - 120000 ریال - 1 -691-119-600-978 انتخاب
6- سه داستان
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:محمود سلطانیه - جامی - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 3 -18-2575-964-978 انتخاب
7- داستانهای علمی برای نوجوانان
نويسنده:برتراند سوله ؛ مترجم:کاظم فائقی - نشر آذربایجان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -26-5612-600-978 انتخاب
8- دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:مسعود سلیمانی - جمهوری - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -021-468-600-978 انتخاب
9- پرندگان می‌روند در پرو می‌میرند و پانزده داستان دیگر
نويسنده:رومن گاری ؛ مترجم:مارال دیداری - آشیان - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -07-7293-600-978 انتخاب
10- دیوار گذر: پنج داستان کوتاه
نويسنده:مارسل امه ؛ مترجم:اصغر نوری ؛ ويراستار:مهدی نوری - نشر ماهی - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 7 -93-7948-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14