لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوزستان (در نامواژه‌های آن)
نويسنده:عبدالرحمان عمادی - آموت - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -0-91197-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1