لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (103)
تالیف (0)
ترجمه (181)
تهران (173)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: عینک دورطلایی و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 220 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 8 -37-5625-964 انتخاب
2- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: سیمای زرد و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 216 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 3 -70-7134-964 انتخاب
3- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: رسوایی در کشور بوهم و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 236 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 1 -68-7134-964 انتخاب
4- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: برق نقره‌ای و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 232 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 964-7134-69-X انتخاب
5- چند داستان کوتاه از شرلوک هولمز = Sherlock holmes short stories
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:منیرالسادات سیدکردستانچی - واژه - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -08-5607-964 انتخاب
6- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: عینک دورطلایی و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 220 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 3 -37-5625-964-978 انتخاب
7- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: رسوایی در کشور بوهم و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 236 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 2 -68-7134-964-978 انتخاب
8- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: سیمای زرد و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 216 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 5 -70-7134-964-978 انتخاب
9- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: برق نقره‌ای و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 232 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 9 -69-7134-964-978 انتخاب
10- و آنگاه دیگر هیچ ...
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - مهرفام - 192 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 0 -05-9915-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19