لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(80)
چاپ مجدد (110)
تالیف (0)
ترجمه (190)
تهران (182)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (57)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: عینک دورطلایی و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 220 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 3 -37-5625-964-978 انتخاب
2- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: رسوایی در کشور بوهم و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 236 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 2 -68-7134-964-978 انتخاب
3- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: سیمای زرد و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 216 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 5 -70-7134-964-978 انتخاب
4- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: برق نقره‌ای و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 232 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 9 -69-7134-964-978 انتخاب
5- و آنگاه دیگر هیچ ...
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - مهرفام - 192 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 0 -05-9915-964-978 انتخاب
6- سرو غمگین
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - مهرفام - 300 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 7 -06-9915-964-978 انتخاب
7- سگ باسکرویل
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:مژده دقیقی - باران سخن - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -4-95767-600-978 انتخاب
8- پنج خوک کوچک
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -692-363-964-978 انتخاب
9- درنده باسکرویل
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:مژده دقیقی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 170000 ریال - 5 -189-363-964-978 انتخاب
10- جنایت خفته
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا - هرمس، کتابهای کارآگاه - 256 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -57-7100-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19