لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قتلهای الفبایی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 4 -579-363-964-978 انتخاب
2- آخرین پرونده پوآرو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:ثریا قیصری - راستی نو - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 6 -15-5611-964 انتخاب
3- قتلهای الفبایی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 4 -579-363-964-978 انتخاب
4- چشم‌های آدم آهنی قاتل
نويسنده:جان بلرز ؛ مترجم:شهره نورصالحی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - موسسه نشر پیدایش - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 1 -695-349-964-978 انتخاب
5- مهمانی هالووین
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 9 -92-8075-600-978 انتخاب
6- و دیگر نماند کسی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 4 -42-8299-600-978 انتخاب
7- و دیگر نماند کسی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 4 -42-8299-600-978 انتخاب
8- قتلهای الفبایی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 278 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -579-363-964-978 انتخاب
9- فیلم‌شناخت کامل داستان‌های کریستی از سال 1928 تا 2019: شامل اطلاعات شناسنامه‌ای، خلاصه داستان و شرحی بر آثار
نويسنده:اسکات پامر ؛ مترجم:حمیدرضا شعبانی ؛ ويراستار:احمد آشتیانی - دف - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 3 -37-6250-600-978 انتخاب
10- قتلهای الفبایی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 300 نسخه - 220000 ریال - 4 -579-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1