لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (25)
تالیف (14)
ترجمه (59)
تهران (68)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهکار ناپدید شده‌ی معلم هنر
نويسنده:دیوید کین ؛ مترجم:کاوه شجاعی - چکه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 43000 ریال - 7 -96-5935-600-978 انتخاب
2- الماس چشم میمونی گم‌شده
نويسنده:دیوید کین ؛ مترجم:کاوه شجاعی - چکه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 43000 ریال - 0 -95-5935-600-978 انتخاب
3- یک خرابکار در محله (پرونده‌ی شماره 2)
نويسنده:دیوید کین ؛ مترجم:کاوه شجاعی - چکه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 43000 ریال - 6 -24-6499-600-978 انتخاب
4- معمای خانه‌ی تسخیر شده (پرونده‌ی شماره 1)
نويسنده:دیوید کین ؛ مترجم:کاوه شجاعی - چکه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 3 -94-5935-600-978 انتخاب
5- معمای مومیایی بی سر (پرونده‌ی شماره 2)
نويسنده:دیوید کین ؛ مترجم:کاوه شجاعی - چکه - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 9 -23-6499-600-978 انتخاب
6- آخرین سرنخ
مترجم:الگا کیایی - شادان - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 82000 ریال - 7 -43-2919-964-978 انتخاب
7- قتل راجر آکروید
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -556-363-964-978 انتخاب
8- قاتل ساکن شماره 21
نويسنده:استانیسلاس‌آندره استیمن ؛ مترجم:عباس آگاهی - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 8 -00-6732-600-978 انتخاب
9- در جست‌وجوی ورمیر
نويسنده:بلو بیلیت ؛ مترجم:آرزو احمی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -49-8111-600-978 انتخاب
10- در جست‌وجوی ورمیر
نويسنده:بلو بیلیت ؛ مترجم:آرزو احمی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -49-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8