لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(510)
چاپ مجدد (628)
تالیف (71)
ترجمه (1067)
تهران (968)
شهرستان (170)
كودك و نوجوان (189)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (1138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرزوهای بزرگ
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور - گنجینه - 368 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 608 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 4000 نسخه - 1350 ریال - انتخاب
3- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 608 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
4- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 604 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
5- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - کتابخانه سنایی - 602 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 4000 نسخه - 8250 ریال - انتخاب
6- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
7- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 604 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 1350 ریال - انتخاب
8- تصویر دوریان‌گری
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:رضا مشایخی - کمانگیر - 340 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
9- لورنا
نويسنده:ریچارددادریج بلک‌مور ؛ مترجم:عبدالرضا امامی - توسن - 102 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
10- پارک منسفیلد
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:مریم حقیقی - کوشش - 256 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 6000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 114