لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2180)
چاپ مجدد (2667)
تالیف (206)
ترجمه (4641)
تهران (4443)
شهرستان (404)
كودك و نوجوان (905)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4847) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قیام تاتارها
نويسنده:آر.وی کاسل ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - انتشارات طاهری - 2740 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
2- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - رضا - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 610 ریال - انتخاب
3- هزار و نهصد و هشتاد و چهار
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:ژیلا سازگار - اطاق چاپ - 307 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
4- مهاجم سیاه
نويسنده:ویلیام‌ارل جانز ؛ مترجم:امیر اسماعیلی - توسن - 128 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
5- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - شباویز - 220 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 680 ریال - انتخاب
6- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ بازنويسي:تی.اس گرگوری ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 160 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 10000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
7- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 160 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 10000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
8- لبه تیغ
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:داریوش شاهین - نشر علم - 620 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
9- مهاجم سیاه
نويسنده:ویلیام‌ارل جانز ؛ مترجم:امیر اسماعیلی - توسن - 128 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - شباویز - 218 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 485