لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2084)
چاپ مجدد (2486)
تالیف (187)
ترجمه (4383)
تهران (4178)
شهرستان (392)
كودك و نوجوان (900)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4570) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قیام تاتارها
نويسنده:آر.وی کاسل ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - انتشارات طاهری - 2740 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
2- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - رضا - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 610 ریال - انتخاب
3- هزار و نهصد و هشتاد و چهار
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:ژیلا سازگار - اطاق چاپ - 307 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
4- مهاجم سیاه
نويسنده:ویلیام‌ارل جانز ؛ مترجم:امیر اسماعیلی - توسن - 128 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
5- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - شباویز - 220 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 680 ریال - انتخاب
6- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ بازنويسي:تی.اس گرگوری ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 160 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 10000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
7- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 160 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 10000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
8- مهاجم سیاه
نويسنده:ویلیام‌ارل جانز ؛ مترجم:امیر اسماعیلی - توسن - 128 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
9- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - شباویز - 218 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
10- سفر بی‌بازگشت
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:غلامحسین سالمی ؛ مترجم:سهیلا فرزین‌نژاد - کتابسرای ‌اشراق،سکه - 371 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 457