لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2150)
چاپ مجدد (2597)
تالیف (201)
ترجمه (4546)
تهران (4347)
شهرستان (400)
كودك و نوجوان (899)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4747) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی - جامعه - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 8 -0-90065-964 انتخاب
2- راما 2 (ادامه میعاد با راما)
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ نويسنده:جنتری لی ؛ مترجم:ناصر بلیغ - نقطه - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -27-5548-964 انتخاب
3- باغ راما (ادامه راما 2)
نويسنده:آرتورچارلز کلارک ؛ نويسنده:جنتری لی ؛ مترجم:ناصر بلیغ - نقطه - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
4- بازمانده روز
نويسنده:کازوئو ایشی‌گورو ؛ مترجم:نجف دریابندری - کارنامه - 308 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 نسخه - 12500 ریال - 0 -002-431-964 انتخاب
5- ستونهای زمین
نويسنده:کن فالت ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - 420 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
6- جزیره جادو (متن کوتاه شده)
نويسنده:مایکل داک‌ورث ؛ مترجم:احمد پوری - نشر مرکز، کتاب مریم - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3030 نسخه - 1900 ریال - 7 -077-305-964 انتخاب
7- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:قاسم صنعوی - شباویز - 220 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 0 -38-5511-964 انتخاب
8- 1984
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 9 -044-448-964 انتخاب
9- بدون پسرم هرگز ...
نويسنده:پیتر ویلی ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:حمیده رستمی - معانی - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 16000 ریال - 4 -00-6358-964 انتخاب
10- کین و ابیل (هابیل و قابیل)
نويسنده:جفری آرچر ؛ مترجم:فتانه(پروین) حاج‌سیدجوادی - نشر پیکان - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 2 -21-6229-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 475