لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (13)
تالیف (48)
ترجمه (2)
تهران (39)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب خوزستان (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات خوزستان)
گردآورنده: بنیادخوزستان‌شناسی - شادگان - 160 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -33-5917-964-978 انتخاب
2- خوزستان در متنهای کهن
نويسنده:سیدمحمدباقر نجفی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 6 -089-361-964 انتخاب
3- کتاب خوزستان (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات خوزستان)
گردآورنده: بنیادخوزستان‌شناسی - شادگان - 192 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -33-5917-964-978 انتخاب
4- خوزستان در گذر تاریخ: تاریخ، جغرافیای تاریخی، انقلاب اسلامی، چالش‌های مرزی
نويسنده:محمدرضا علم - راه معاصر - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 3 -25-6585-600-978 انتخاب
5- فراز و فرود حکومت محلی بریدیان در خوزستان و جنوب عراق (بطایح)
نويسنده:عزیز آلبوغبیش - ترآوا - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -281-347-600-978 انتخاب
6- برگزیده‌ای از تاریخ و فرهنگ خوزستان
نويسنده:سعیده هلیچی‌سعیدی - نوآوران دانش - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 0 -34-6076-622-978 انتخاب
7- خوزستان در عهد باستان
نويسنده:اردشیر خدادادیان - به دید - 64 صفحه - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 3500 ریال - 9 -34-6995-964 انتخاب
8- شهر باستانی شوشتر
نويسنده:هدایت‌اله دلپاک - راه دکتری،سنجش و دانش - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -744-465-600-978 انتخاب
9- پادشاهی میسان و "اهواز" یا "احواز"
نويسنده:عبدالنبی قیم - اختران - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 7 -234-207-964-978 انتخاب
10- جغرافیای تاریخی خوزستان
نويسنده:سیدکاظم پورکاظم - سرزمین خوز - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 5 -00-7495-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5