لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (3)
تالیف (2)
ترجمه (12)
تهران (9)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رقابت خواهرها و برادرها ممنوع
نويسنده:ادل فابر ؛ مترجم:نگین کشاورزیان ؛ ويراستار:میثم پورافضل - آینده درخشان - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 135000 ریال - 2 -61-5527-600-978 انتخاب
2- به خواهرها و برادرها گفتن و از خواهرها و برادرها شنیدن
نويسنده:ادل فابر ؛ مترجم:نگین کشاورزیان - پندار تابان - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -57-8593-600-978 انتخاب
3- خواهران و برادرانی بدون رقابت: به کودکان‌تان کمک کنید تا با...
نويسنده:آدل فیبر ؛ مترجم:مریم وتر - علم - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1650 نسخه - 48500 ریال - 3 -881-405-964-978 انتخاب
4- چگونه حسادت برادر، خواهرها را کنترل کنیم؟
نويسنده:ماریان بوردن ؛ مترجم:بهزاد رحمتی ؛ ويراستار:زهرا مردانی - در دانش بهمن - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 6 -86-2650-964-978 انتخاب
5- چگونه حسادت برادر، خواهرها را کنترل کنیم؟
نويسنده:ماریان بوردن ؛ مترجم:بهزاد رحمتی ؛ ويراستار:زهرا مردانی - در دانش بهمن - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 6 -86-2650-964-978 انتخاب
6- آخرین روش‌های چاره‌ساز: 99 توصیه برای سرحال آوردن شما، آنگاه که جانتان به لب رسیده: کودک و حسادت
نويسنده:میشل کندی ؛ مترجم:محمود ثابت‌نژاد ؛ ويراستار:زهرا ثابت‌نژاد - نشر محمد،عالمگیر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 2 -096-336-964-978 انتخاب
7- خواهران و برادران به دور از حسادت با آرامش
نويسنده:آدل فیبر ؛ نويسنده:الین مازلیش ؛ مترجم:عطیه طباخیان - یوحنا - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 6 -30-7767-600-978 انتخاب
8- خواهرها و برادرها: کتابی درباره اختلاف بین خواهرها و برادرها
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -22-8733-600-978 انتخاب
9- خواهران و برادران به دور از حسادت با آرامش
نويسنده:آدل فیبر ؛ نويسنده:الین مازلیش ؛ مترجم:عطیه طباخیان - مبین اندیشه - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 4 -48-5913-600-978 انتخاب
10- خواهرها و برادرها: کتابی درباره اختلاف بین خواهرها و برادرها
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 5 -22-8733-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2