لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (7)
تالیف (54)
ترجمه (2)
تهران (46)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (56)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سطل آزارها
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ مترجم:گریگور قضاریان - شهرداری تهران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5 -15-0424-964-978 انتخاب
2- بهداشتیاران تند و تیز
شاعر:شهناز علاقی ؛ تصويرگر:آنه محمدشیخ - مختومقلی فراغی - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 0 -433-508-964-978 انتخاب
3- این کار زشته بچه!
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:طاهره رضایی - براق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 36000 ریال - 7 -930-192-964-978 انتخاب
4- به فکر پاکبان باش
شاعر:لیلا خیامی ؛ تصويرگر:فریناز شفیعی - بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد) - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 1 -131-370-600-978 انتخاب
5- سلام آقا نیکی
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - کانون آگهی و تبلیغاتی سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 نسخه - انتخاب
6- چرکولک و بهار
شاعر:سیما جلالی ؛ تصويرگر:شادی نویانی - فائق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -62-7592-964-978 انتخاب
7- چرکولک و بهار
شاعر:سیما جلالی ؛ تصويرگر:شادی نویانی - فائق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -62-7592-964-978 انتخاب
8- بچه گربه‌های مهمان
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 4 -4-90160-600-978 انتخاب
9- چرکولک و بهار
شاعر:سیما جلالی ؛ تصويرگر:شادی نویانی - فائق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -62-7592-964-978 انتخاب
10- ساعت 9
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 0 -0782-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6