لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (7)
تالیف (55)
ترجمه (2)
تهران (46)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (57)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای پیشول میشول و آقای پاکی: جاروی مکانیزه
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 2 -0689-04-964-978 انتخاب
2- بچه‌ گربه‌های مهمان: رنگ‌آمیزی
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 1 -5-90160-600-978 انتخاب
3- این کار زشته بچه!
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:طاهره رضایی - براق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 36000 ریال - 7 -930-192-964-978 انتخاب
4- شهر
شاعر:نسرین نورمحمدان ؛ تصويرگر:آتنا رفائیان - گردآفرید - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 10000 نسخه - 12000 ریال - 2 -0-91024-600-978 انتخاب
5- ماجراهای پیشول میشول و آقای پاکی: ساعت 9
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 7 -0783-04-964-978 انتخاب
6- زباله و جوی آب: رنگ‌آمیزی
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
7- مسواک
شاعر:نسرین نورمحمدان ؛ تصويرگر:آتنا رفائیان - گردآفرید - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 10000 نسخه - 12000 ریال - 4 -6-91024-600-978 انتخاب
8- ادامه مهمانی گربه‌ها: رنگ‌آمیزی کودکان
شاعر:علی سلیمی ؛ شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8 -6-90160-600-978 انتخاب
9- چرکولک و بهار
شاعر:سیما جلالی ؛ تصويرگر:شادی نویانی - فائق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -62-7592-964-978 انتخاب
10- شستشوی سطل‌های مکانیزه: رنگ‌آمیزی
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 6 -1741-90-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6