لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (6)
تالیف (5)
ترجمه (8)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیر بوردیو و میدان دانشگاهی: دانش و دانشگاه
نويسنده:ناصر فکوهی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 284 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -25-8905-600-978 انتخاب
2- درس‌هایی از جامعه‌شناسی پی‌یر بوردیو
نويسنده:پاتریس بونویتز ؛ مترجم:جهانگیر جهانگیری ؛ مترجم:حسن پورسفیر - آگه - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 330 نسخه - 12000 ریال - 1 -246-329-964-978 انتخاب
3- پی‌یر بوردیو
نويسنده:علیرضا شایان‌مهر - اختران - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 115000 ریال - 6 -90-8897-964-978 انتخاب
4- پی‌یر بوردیو
نويسنده:علیرضا شایان‌مهر - اختران - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 800 نسخه - 70000 ریال - 6 -90-8897-964-978 انتخاب
5- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
6- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
7- درس‌هایی از جامعه‌شناسی پی‌یر بوردیو
نويسنده:پاتریس بونویتز ؛ مترجم:جهانگیر جهانگیری ؛ مترجم:حسن پورسفیر - آگه - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -246-329-964-978 انتخاب
8- درس‌هایی از جامعه‌شناسی پی‌یر بوردیو
نويسنده:پاتریس بونویتز ؛ مترجم:جهانگیر جهانگیری ؛ مترجم:حسن پورسفیر - آگه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 220 نسخه - 220000 ریال - 1 -246-329-964-978 انتخاب
9- سرمایه فرهنگی: درآمدی بر رویکرد نظری و روش‌شناسی پیر بوردیو
نويسنده:ناهید مویدحکمت ؛ ويراستار:میثم زهره‌بختیاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 1 -790-426-964-978 انتخاب
10- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200 نسخه - 550000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2