لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه: 1344 - 906 ق / 1925 - 1500 م
نويسنده:ویلم‌ام. فلور ؛ مترجم:مرتضی کاظمی‌یزدی - نشر تاریخ ایران - 728 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 260000 ریال - 9 -93-6082-964-978 انتخاب
2- دیوان استیفا (نظام مالیه عمومی در ایران)
نويسنده:سیدحسن امین - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 9 -047-379-964 انتخاب
3- تاریخچه مالیه در ایران
گردآورنده:مهرداد جمال‌ارونقی - دفتر نشر معانی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 3 -42-6358-964-978 انتخاب
4- فرآیند حسابداری معکوس: افته‌کاوی در روند اطلاعات مالی برخی از شرکت‌های غیرخصوصی
نويسنده:جواد آزمون - شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -54-8742-964 انتخاب
5- حقوق مالیه عمومی در گذر از تاریخ ایران
نويسنده:فاطمه شجاعی - آرنا - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -612-356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1