لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (4)
ترجمه (8)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
2- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
3- 101 قانون مهم تجارت
نويسنده:لسلی پاکل ؛ نويسنده:آدرین آویلا ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - آوین - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -16-8148-964-978 انتخاب
4- 101 قانون مهم تجارت
نويسنده:لسلی پاکل ؛ نويسنده:آدرین آویلا ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - پیک آوین - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 9 -16-8148-964-978 انتخاب
5- 101 قانون مهم تجارت
نويسنده:لسلی پاکل ؛ نويسنده:آدرین آویلا ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - پیک آوین - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 9 -16-8148-964-978 انتخاب
6- دوهزارویک نکته برای کامیابی
نويسنده:چارلزرابرت لایت‌فوت ؛ مترجم:بهزاد رحمتی ؛ ويراستار:سعید قانعی - اوحدی - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5800 ریال - 5 -18-6376-964 انتخاب
7- آداب معاشرت در کسب و کار: درسهای اساسی که باید درباره‌ی کار و کسب زندگی بدانید
نويسنده:ریچاردا. موران ؛ مقدمه:پرویز درگی ؛ مترجم:کیوان شعبانی‌مقدم - بازاریابی - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 0 -42-6659-622-978 انتخاب
8- اسرار موفقیت در تجارت
گردآورنده:سعید وکیلی - سنبله - 128 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -696-392-964-978 انتخاب
9- 101 قانون مهم تجارت
نويسنده:لسلی پاکل ؛ نويسنده:آدرین آویلا ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - پیک آوین - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 3 -16-8148-964 انتخاب
10- Never give up: Jack Ma in his own words
نويسنده:Suk Lee ؛ نويسنده:Bob Song - جنگل - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2