لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ سیاسی گیلان (سیاهکل و دیلمان)
نويسنده:محمداسماعیل عرفانی(برقی) - آموزشی و پژوهشی بوعلی - 502 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 0 -21-8979-600-978 انتخاب
2- تاریخ سیاهکل و دیلمان
نويسنده:محمداسماعیل عرفانی ؛ ويراستار:سیدفرشید فاضلی - بلور - 1014 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1800 نسخه - 1900000 ریال - 9 -21-6082-600-978 انتخاب
3- سیاهکل و دیلمان را بهتر بشناسیم
نويسنده:نسیبه مهدوی‌آسیابر - مهر برنا - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 7 -98-8192-964 انتخاب
4- دوازده گل بهاری (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری)
نويسنده:عبدالرحمان عمادی - آموت - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 4 -1-91197-600-978 انتخاب
5- داستان شهر من، شهر مقاومت در گیلان، سیاهکل و دیلمان
نويسنده:محمداسماعیل عرفانی - آموزشی و پژوهشی بوعلی - 384 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 780000 ریال - 5 -55-8979-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1