لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(425)
چاپ مجدد (373)
تالیف (321)
ترجمه (477)
تهران (666)
شهرستان (132)
كودك و نوجوان (796)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (798) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودم اتاقم را مرتب می‌کنم
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:سحر عجمی - نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -74-2874-964-978 انتخاب
2- کایو: لگن
نويسنده:ژوسلین سانشگرن ؛ مترجم: گروه فرهنگی پژواک دانش - پژواک دانش - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 1 -93-6187-964-978 انتخاب
3- در استفاده از تلفن
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نشر نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -050-185-600-978 انتخاب
4- در مهربانی با کوچکترها
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نشر نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -2-93445-964-978 انتخاب
5- مامان حوصله ندارم: یاد دادن ارزش کمک کردن به دیگران
نويسنده:زهرا احمدی‌بغدادآبادی ؛ تصويرگر:معصومه‌سادات علوی - اندیشه و فرهنگ جاویدان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -08-6386-600-978 انتخاب
6- کثیفی و نامرتبی؟! نه!
نويسنده:جوی‌ویلت بری ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -97-7766-964 انتخاب
7- پویا مهربان است
نويسنده:مژگان مقومی ؛ تصويرگر:فاطمه زمانی‌علویجه - آمیس - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 1 -77-5419-600-978 انتخاب
8- مهربانی
نويسنده:اگنس دی‌بزناک ؛ نويسنده:سیلم دی‌بزناک ؛ مترجم:بهار بهمنی‌کوماسی - بهار بهمنی‌کوماسی - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2 -9557-04-600-978 انتخاب
9- زیاده‌روی، کم‌روی، میانه‌روی
نويسنده:محسن کیمیایی - جامعه القرآن الکریم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -60-5508-600-978 انتخاب
10- خوبه که با دیگران فرق داری: دنیای دوست‌داشتنی من
نويسنده:تاد پار ؛ مترجم:شقایق خوش‌نشین - شهر قلم - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 1 -41-6518-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80