لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(200)
چاپ مجدد (44)
تالیف (202)
ترجمه (42)
تهران (234)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (53)

تعداد یافت شده (244) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی نظری معماری
نويسنده:محمد فاتح ؛ نويسنده:بابک داریوش ؛ ويراستار:حسن رحمانی - علم و دانش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 0 -04-5520-600-978 انتخاب
2- مدیریت خرید، مدیریت انبارداری و توزیع: اصول و مفاهیم کاربردی صادرات و واردات
نويسنده:غلامعلی مسرور - علم و دانش - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -26-6310-600-978 انتخاب
3- قسطاس الشعر در علم عروض
نويسنده:فریدون میرزا ؛ مصحح:علی تمیزال ؛ ويراستار:شیرزاد طایفی - علم و دانش - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 3 -74-5520-600-978 انتخاب
4- فرهنگ جامع ورزش
مترجم:وحید زینالی‌خامنه - علم و دانش - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 700000 ریال - 1 -94-5520-600-978 انتخاب
5- جزیره مثنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:یوسف سینه‌چاک - علم و دانش - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 1 -10-5520-600-978 انتخاب
6- مبانی نظری معماری
نويسنده:محمد فاتح ؛ نويسنده:بابک داریوش - علم و دانش - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 0 -04-5520-600-978 انتخاب
7- تفکر طراحی برای آموزش و پرورش: کاربردها و مفاهیم در یادگیری و تدریس
نويسنده:جویس‌هولینگ کوه ؛ نويسنده:چینگ‌سینگ چای ؛ نويسنده:بنجامین ونگ - علم و دانش - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -81-7136-600-978 انتخاب
8- اصول و مبانی طراحی شهری
مترجم:سعید شفیعی - علم و دانش - 174 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -61-6310-600-978 انتخاب
9- راهنمای دستور زبان انگلیسی پایه
مترجم:فهیمه یحیی‌زاده - علم و دانش - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 7 -28-7136-600-978 انتخاب
10- تئوری‌های سازمان و مدیریت: اصول، نکات، رویکردها و استراتژی‌ها
نويسنده:علیرضا اوستایی ؛ نويسنده:محسن جلالی - علم و دانش - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -01-8971-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25