لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (163)
تالیف (172)
ترجمه (3)
تهران (175)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (171)

تعداد یافت شده (175) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی (3)
نويسنده:پیمان بوذری ؛ ويراستار:جمال‌الدین هنرور ؛ ويراستار:حمیدرضا یونسی - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 368 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 0 -140-352-964 انتخاب
2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (3) رشته ریاضی
نويسنده:فرین کمانگر ؛ نويسنده:آرش زاهدی ؛ ويراستار:شقایق جوادی - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1383 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 5 -076-352-964 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (2)
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 476 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1383 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 7 -075-352-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (2)
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 244 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1383 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 6 -053-352-964 انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ادبیات فارسی (3)
نويسنده:هامون سبطی ؛ نويسنده:احمد سبحانی - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1383 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 964-352-163-X انتخاب
6- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) رشته ریاضی
نويسنده:آرش زاهدی ؛ نويسنده:رضا سبزمیدانی ؛ نويسنده:محمد محتشم - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 448 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1383 - 5000 نسخه - 43000 ریال - 6 -165-352-964 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی (3)
نويسنده:شهاب اناری - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1383 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 6 -148-352-964 انتخاب
8- آموزش شیمی (3)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:شبنم شکور - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 196 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -122-352-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (2)
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 258 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1383 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 6 -053-352-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (1)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1384 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 8 -214-352-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18