لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (48)
تالیف (62)
ترجمه (9)
تهران (71)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (53)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسشهای چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری - اندیشه‌سازان - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 6 -070-352-964 انتخاب
2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ادبیات فارسی (2)
نويسنده:هامون سبطی ؛ نويسنده:احمد سبحانی ؛ نويسنده:علی شاپوران - اندیشه‌سازان - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 16000 ریال - 1 -050-352-964 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ادبیات فارسی (2)
نويسنده:هامون سبطی ؛ نويسنده:احمد سبحانی ؛ نويسنده:علی شاپوران - اندیشه‌سازان - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 1 -050-352-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - اندیشه‌سازان - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1381 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 6 -019-352-964 انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابان (1)
نويسنده:رضا نونهال‌آذر ؛ ويراستار:مهرناز ذوقی ؛ ويراستار:بهروز سلجوقی - اندیشه‌سازان - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 3 -029-352-964 انتخاب
6- زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:هامون سبطی - اندیشه‌سازان - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 7 -058-352-964 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زبان پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:شهرام اناری ؛ نويسنده:شهاب اناری - اندیشه‌سازان - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -066-352-964 انتخاب
8- پرسشهای چهارگزینه‌ای ادبیات فارسی (2)
نويسنده:هامون سبطی ؛ نويسنده:احمد سبحانی ؛ نويسنده:علی شاپوران - اندیشه‌سازان - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 1 -050-352-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)
نويسنده:رضا نونهال‌آذر ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - اندیشه‌سازان - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 10000 نسخه - 17500 ریال - 4 -054-352-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:شهاب اناری ؛ نويسنده:شهرام اناری - اندیشه‌سازان - 378 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1381 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -066-352-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8