لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (845)
تالیف (961)
ترجمه (9)
تهران (970)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (941)

تعداد یافت شده (970) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تست جامع زیست‌شناسی: سال سوم تجربی
نويسنده:فرهاد میثمی - آوا (سه استاد)،موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 4000 نسخه - 4300 ریال - انتخاب
2- سری تست‌های جامع زیست‌شناسی گیاهی: نظام جدید قدیم ـ سوم نظام جدید
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 139 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 5000 نسخه - 5800 ریال - انتخاب
3- تست جامع زمین‌شناسی (سوم نظام جدید)
نويسنده:سیدحسین هاشمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 5300 ریال - 7 -02-6249-964 انتخاب
4- پرسشهای چهارگزینه‌ای ریاضیات (5)
نويسنده:رضا نونهال‌آذر ؛ ويراستار:مهرناز ذوقی ؛ ويراستار:سیما حسینی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8700 ریال - 0 -14-6249-964 انتخاب
5- پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (3)
نويسنده:محمد محتشم ؛ ويراستار:مهرناز ذوقی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 5 -17-6249-964 انتخاب
6- پرسشهای چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:فرهاد میثمی ؛ نويسنده:فرزام پروا - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 248 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 964-6249-20-X انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای جبر و احتمال
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی ؛ ويراستار:سیدحسین هاشمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 1 -53-6249-964 انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی عمومی (پیش‌دانشگاهی)
نويسنده:هامون سبطی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 9 -63-6249-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 316 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 2 -58-6249-964 انتخاب
10- پرسشهای چهارگزینه‌ای حسابان (1)
نويسنده:رضا نونهال‌آذر - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 2 -61-6249-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 97