لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (845)
تالیف (961)
ترجمه (9)
تهران (970)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (941)

تعداد یافت شده (970) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابان (2) و دیفرانسیل - انتگرال (2)
نويسنده:فرزاد جوادی ؛ نويسنده:رضا نونهال‌آذر - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 9 -043-352-964 انتخاب
2- زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش‌دانشگاهی (1)
نويسنده:هامون سبطی ؛ ويراستار:احمد سبحانی ؛ ويراستار:علی صابرتهرانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1381 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 4 -071-352-964 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (1)
نويسنده:محمد محتشم - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 10000 نسخه - 19000 ریال - 0 -073-352-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 382 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1381 - 5000 نسخه - 29000 ریال - 964-352-065-X انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1381 - 10000 نسخه - 13000 ریال - 6 -019-352-964 انتخاب
6- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (2)
نويسنده:محمد محتشم ؛ ويراستار:شاهین اقبال ؛ ويراستار:فرشاد بابایی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 370 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 5 -062-352-964 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (2)
نويسنده:بهمن بازرگانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 5000 نسخه - 26000 ریال - 2 -072-352-964 انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:هامون سبطی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1381 - 10000 نسخه - 11000 ریال - 7 -058-352-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابان (1)
نويسنده:رضا نونهال‌آذر - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1381 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 2 -61-6249-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (3) رشته ریاضی
نويسنده:فرین کمانگر ؛ نويسنده:آرش زاهدی ؛ ويراستار:شقایق جوادی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 5 -076-352-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 97