لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر برگذشتنی: پا به پای ناصرخسرو بر جاده‌ی ابریشم در هزارمین زادروز او
نويسنده:محمدرضا توکلی‌صابری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 1 -529-436-600-978 انتخاب
2- سفر برگذشتنی: پا به پای ناصر خسرو بر جاده‌ی ابریشم در هزارمین زادروز او
نويسنده:محمدرضا توکلی‌صابری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 0 -526-436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1