لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 105 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
2- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
بازنويسي:ایرج جهانشاهی ؛ نويسنده:اریش ازر - فاطمی - 106 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1