لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حماسه‌ی قران حبشی: بر اساس نسخه‌ی فارسی کتابخانهِ‌ی برلین و ترجمه‌ی بخش‌های افتاده از نسخه‌ی ترکی کتابخانه‌ی ملی پاریس
نويسنده:ابوطاهرمحمدبن‌موسی طرسوسی ؛ مصحح:میلاد جعفرپور - علمی و فرهنگی - 480 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -982-121-600-978 انتخاب
2- حماسه‌ی قران حبشی: بر اساس نسخه‌ی فارسی کتابخانهِ‌ی برلین و ترجمه‌ی بخش‌های افتاده از نسخه‌ی ترکی کتابخانه‌ی ملی پاریس
نويسنده:ابوطاهرمحمدبن‌موسی طرسوسی ؛ مقدمه:میلاد جعفرپور - علمی و فرهنگی - 964 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 2 -983-121-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1