لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ئه‌ده‌بیاتی زاره‌کی موکریان: به‌شی مندالان
نويسنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 248 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 4000 نسخه - 300000 ریال - 1 -0601-04-600-978 انتخاب
2- ئه‌ده‌بیاتی زاره‌کی موکریان: به‌شی مندالان
نويسنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 132 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 8 -0602-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1