لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: عینک دورطلایی و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 220 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 8 -37-5625-964 انتخاب
2- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: سیمای زرد و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 216 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 3 -70-7134-964 انتخاب
3- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: رسوایی در کشور بوهم و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 236 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 1 -68-7134-964 انتخاب
4- ماجراهای شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصی: برق نقره‌ای و پنج داستان دیگر
نويسنده:آرتورکانن دویل ؛ مترجم:کریم امامی - طرح نو - 232 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 964-7134-69-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1