لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: مباحث موضوعی چون مدخلی بر اشعار
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 696 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 5 -213-119-600-978 انتخاب
2- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 93 تا 217
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 660 نسخه - 350000 ریال - 2 -610-119-600-978 انتخاب
3- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 218 تا 384
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 660 نسخه - 350000 ریال - 9 -611-119-600-978 انتخاب
4- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 385 تا 486 و اشعار غیر غزل
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 830 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 660 نسخه - 300000 ریال - 6 -612-119-600-978 انتخاب
5- شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ: غزلهای 1 تا 92
نويسنده:سعید حمیدیان - نشر قطره - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 660 نسخه - 350000 ریال - 1 -406-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1