لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فاجعه در دبیرستان میدل تاون
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -011-353-600-978 انتخاب
2- فاجعه در دبیرستان میدل تاون
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 9 -011-353-600-978 انتخاب
3- غبار اتمی
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:مژگان بدریان - آفرینگان - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 8 -034-391-600-978 انتخاب
4- آسفالتی‌ها
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 3 -109-353-600-978 انتخاب
5- تنها در خانه (رمان برای نوجوانان)
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:مهرداد مهدویان - محراب قلم - 108 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 4200 ریال - 0 -060-323-964 انتخاب
6- تنها در خانه (رمان برای نوجوانان)
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم - 80 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 3200 ریال - 5 -029-323-964 انتخاب
7- کمک! من در جسم رییس‌جمهور گیر افتادم
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:لیلا هدایتی - نشر رامین - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 964-6523-79-X انتخاب
8- فاجعه در دبیرستان میدل تاون
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 9 -011-353-600-978 انتخاب
9- آسفالتی‌ها
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -109-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1