لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (32)
تهران (27)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:طاهره صدیقان - کتابسرای ‌تندیس - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 1 -40-5757-964 انتخاب
2- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:مریم رضایی - آپامهر - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -73-7146-600-978 انتخاب
3- سقوط فرشتگان
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:فهیمه فراهانی ؛ ويراستار:سپیده رضوی - چشمه - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 260000 ریال - 4 -423-229-600-978 انتخاب
4- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:گلی امامی - نشر چشمه - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -040-362-964-978 انتخاب
5- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:گلی امامی - نشر چشمه - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 3000 نسخه - 0 -040-362-964-978 انتخاب
6- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:گلی امامی - نشر چشمه - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 9 -040-362-964 انتخاب
7- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:گلی امامی - نشر چشمه - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -040-362-964 انتخاب
8- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:گلی امامی - نشر چشمه - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 1 -40-5757-964-978 انتخاب
9- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:گلی امامی - نشر چشمه - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 0 -040-362-964-978 انتخاب
10- دختری با گوشواره مروارید
نويسنده:تریسی شوالیه ؛ مترجم:گلی امامی - نشر چشمه - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 0 -040-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4