لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (178)
تالیف (198)
ترجمه (7)
تهران (205)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (205)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 47 سال 1394 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
2- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 43 سال 1394 - 2200 نسخه - 2 -102-318-964 انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 31 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
4- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 27 سال 1389 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
5- پسر بازیگوش
گردآورنده:مریم منوچهرزاده ؛ تصويرگر:اریش ازر - عصر کتاب - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 10000 ریال - 8 -26-2744-964-978 انتخاب
6- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 2500 نسخه - 5 -866-318-964-978 انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 2500 نسخه - 200000 ریال - 5 -866-318-964-978 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 106 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 30 سال 1391 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
9- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:علیرضا مرتضوی‌کرونی ؛ مترجم:کامبیز مجیدیان - فرهنگ و هنر - 96 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -48-6659-964-978 انتخاب
10- قصه‌های من و بابام
نويسنده:اریش ازر ؛ مترجم:ناصر مجیدی‌فرد - دوایر - 320 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 39900 ریال - 8 -6-94584-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21