لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (184)
تالیف (278)
ترجمه (1)
تهران (266)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (279) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ ويراستار:غلامحسین ده‌بزرگی - نشر قطره - 234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1389 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 9 -38-5958-964-978 انتخاب
2- دوبیتی‌های باباطاهر
نويسنده: باباطاهر ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - ارمغان‌ طوبی - 144 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 0 -35-7671-964 انتخاب
3- هفت پیکر حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 428 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1386 - 1100 نسخه - 48000 ریال - 3 -42-5958-964 انتخاب
4- دیوان هاتف اصفهانی
شاعر:احمد هاتف‌اصفهانی ؛ شارح:حسن وحیددستگردی - موسسه انتشارات نگاه - 252 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1388 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 1 -77-6736-964-978 انتخاب
5- کلیات خمسه نظامی (مطابق نسخه تصحیح شده وحید دستگردی)
نويسنده:حسن وحیددستگردی - راد - 796 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 37500 ریال - انتخاب
6- خسرو و شیرین
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - کربگ - 362 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -4-92578-600-978 انتخاب
7- شرفنامه
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 1000 نسخه - 23500 ریال - 1 -43-5958-964 انتخاب
8- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 326 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1391 - 5500 نسخه - 95000 ریال - 2 -40-5958-964-978 انتخاب
9- کلیات حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - پیام توسعه - 410 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 1 -22-7366-964 انتخاب
10- هفت پیکر حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 428 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1387 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 6 -42-5958-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28