لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (183)
تالیف (277)
ترجمه (1)
تهران (265)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (278) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 7 -40-5958-964 انتخاب
2- کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه به اضافه: فرهنگ لغات و کنایات
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - میلاد - 936 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 2 -75-6261-964 انتخاب
3- لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 2 -40-5958-964-978 انتخاب
4- شطری از اوائل امور عامه شرح منظومه حکمت سبزواری
نويسنده:جهانگیر قشقایی ؛ نويسنده:حسن وحیددستگردی ؛ گردآورنده:منوچهر صدوقی‌سها - مولی - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 52 نسخه - 120000 ریال - 7 -26-2671-964-978 انتخاب
5- کلیات حکیم نظامی گنجوی
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - کتاب آبان - 456 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 6 -3-96096-964 انتخاب
6- دیوان شعر باباطاهر عریان همدانی
مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ مقدمه:منوچهر آدمیت - اقبال - 82 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -132-406-964-978 انتخاب
7- دیوان شعر باباطاهر عریان همدانی
مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ مقدمه:منوچهر آدمیت - اقبال - 80 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -132-406-964 انتخاب
8- دوبیتی‌های باباطاهر عریان با استفاده از نسخه تصحیح شده مرحوم وحید دستگردی و نسخ معتبر دیگر
نويسنده: باباطاهر ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ خطاط:فاتح عزت‌پور - نشر پرتو - 216 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 0 -12-5672-964 انتخاب
9- مخزن الاسرار
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - قلم کیمیا - 124 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 9 -14-6185-600-978 انتخاب
10- کلیات حکیم نظامی گنجوی
مصحح:حسن وحیددستگردی - چاو - 446 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 964-94679-8-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28