لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (102)
تالیف (31)
ترجمه (118)
تهران (148)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات پسامدرن
نويسنده:پیام یزدانجو - نشر مرکز - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 2 -588-305-964-978 انتخاب
2- بینامتنیت
نويسنده:گراهام آلن ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر مرکز - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 39000 ریال - 7 -631-305-964 انتخاب
3- در رویای بابل
نويسنده:ریچارد براتیگن ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر چشمه - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -387-362-964-978 انتخاب
4- لذت متن
نويسنده:رولان بارت ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر مرکز - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1800 نسخه - 10000 ریال - 9 -742-305-964 انتخاب
5- سخن عاشق: گزیده‌ گویه‌ها
نويسنده:رولان بارت ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر مرکز - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -807-305-964-978 انتخاب
6- فوکو: قدم اول
نويسنده:کریس هوراکس ؛ مترجم:پیام یزدانجو ؛ طراح:زوران جوتیس - شیرازه کتاب ما - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 9 -58-8514-600-978 انتخاب
7- رولان بارت
نويسنده:گراهام آلن ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر مرکز - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 350 نسخه - 188000 ریال - 5 -912-305-964-978 انتخاب
8- در رویای بابل
نويسنده:ریچارد براتیگن ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر چشمه - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1500 نسخه - 62000 ریال - 6 -387-362-964-978 انتخاب
9- آشنایی با ماکیاوللی
نويسنده:پل استراترن ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر مرکز - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 8 -841-305-964-978 انتخاب
10- مواضع
نويسنده:ژاک دریدا ؛ مترجم:پیام یزدانجو - نشر مرکز - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 400 نسخه - 199000 ریال - 5 -686-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15