لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فوکو: قدم اول
نويسنده:کریس هوراکس ؛ مترجم:پیام یزدانجو ؛ طراح:زوران جوتیس - شیرازه کتاب ما - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 9 -58-8514-600-978 انتخاب
2- فوکو: قدم اول
نويسنده:کریس هوراکس ؛ مترجم:پیام یزدانجو - شیرازه - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 6 -58-6578-964 انتخاب
3- فوکو: قدم اول
نويسنده:کریس هوراکس ؛ مترجم:پیام یزدانجو - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 7 -57-2509-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1