لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(176)
چاپ مجدد (125)
تالیف (187)
ترجمه (114)
تهران (256)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (301) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصفهان نصف جهان
نويسنده:صادق هدایت - موسسه انتشارات نگاه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -243-351-964 انتخاب
2- گزیده‌ی داستان‌های صادق هدایت
نويسنده:صادق هدایت - کاروان - 300 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 3 -75-7033-964 انتخاب
3- مردی که نفسش را شکست
نويسنده:صادق هدایت - صادق هدایت - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 9 -06-8648-964 انتخاب
4- زند و هومن یسن (و کارنامه اردشیر پاپکان)
نويسنده:صادق هدایت - گهبد - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -06-8766-964 انتخاب
5- انسان و حیوان
نويسنده:صادق هدایت ؛ گردآورنده:جهانگیر هدایت - نشر چشمه - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 2 -50-5571-964-978 انتخاب
6- مسخ و داستان‌های دیگر
نويسنده:فرانتس کافکا ؛ مترجم:صادق هدایت - آوای مکتوب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 8 -3-94020-600-978 انتخاب
7- نوشته‌های پراکنده صادق هدایت
نويسنده:صادق هدایت ؛ گردآورنده:حسن قائمیان - ثالث - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 400000 ریال - 3 -79-6404-964-978 انتخاب
8- مسخ
نويسنده:فرانتس کافکا ؛ مترجم:صادق هدایت - آپامهر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -69-7146-600-978 انتخاب
9- مسخ
نويسنده:فرانتس کافکا ؛ مترجم:صادق هدایت - نشر آزادمهر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 964-93644-8-X انتخاب
10- گروه محکومین و پیام کافکا
نويسنده:فرانتس کافکا ؛ نويسنده:صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - معین - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 9 -16-7603-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31