لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجینه بدیهه و پند و لبخند همراه با: گلزار سخن
نويسنده:مرتضی هادوی‌فرد ؛ مقدمه:منوچهر قدسی - - 272 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - انتخاب
2- کتاب، بهترین دوست
شاعر:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 5 -51-5946-964-978 انتخاب
3- بزم ادب بدیهه (پند و لبخند)، طنز و لطایف ادبی تذکره‌ی شرح حال و نمونه آثار قریب نهصد تن شعرای ..
نويسنده:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 567 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 5200 ریال - انتخاب
4- دانه‌هایی از خوشه‌ها
نويسنده:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 498 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 9 -53-5946-964-978 انتخاب
5- دعای گنج‌العرش
نويسنده:مرتضی هادوی‌فرد - بزرگمهر - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - 1000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
6- شهر سوخته: شهری که دستخوش خشم طبیعت شد شهر نمونه زیست در اعصار گذشته
نويسنده:فرزانه شاه‌سیاه ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -44-5946-964-978 انتخاب
7- آوای هستی (مجموعه‌ی اشعار مانی)
شاعر:سعید رهنما ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد ؛ مقدمه:حسین سروراصفهانی - نامی - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -48-5946-964-978 انتخاب
8- دانه‌هایی از خوشه‌ها
نويسنده:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 546 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 6 -54-5946-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1