لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (22)
تالیف (1)
ترجمه (32)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسائل مدرنیسم و مبانی پست‌مدرنیسم (مجموعه مقالات)
نويسنده:مارتین هایدگر ؛ نويسنده:رابرت پی‌پین ؛ نويسنده:هریسون هال - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 89000 ریال - 6 -649-422-964-978 انتخاب
2- نظریه‌ی کنش ارتباطی: عقل و عقلانیت جامعه، زیست جهان و نظام نقادی مفهوم کارکردگرایانه‌ی عقل
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:توماس مک‌کارتی ؛ مترجم:کمال پولادی - نشر مرکز - 880 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 395000 ریال - 8 -151-213-964-978 انتخاب
3- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
4- ترور و تفکر
نويسنده:تری ایگلتون ؛ نويسنده:یورگن هابرماس ؛ نويسنده:ژاک دریدا - چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1200 نسخه - 33000 ریال - 4 -675-362-964-978 انتخاب
5- بحران مشروعیت
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جهانگیر معینی ؛ ويراستار:یلدا زینعلی - گام نو - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1400 نسخه - 22000 ریال - 9 -05-7387-964 انتخاب
6- ترور و تفکر
نويسنده:تری ایگلتون ؛ نويسنده:یورگن هابرماس ؛ نويسنده:ژاک دریدا - چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 300 نسخه - 120000 ریال - 4 -675-362-964-978 انتخاب
7- جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:کمال پولادی - نشر مرکز - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2400 نسخه - 16500 ریال - 3 -647-305-964 انتخاب
8- چند فرهنگ‌گرایی: بررسی سیاست‌شناسایی
نويسنده:چارلز تیلور ؛ نويسنده:یورگن هابرماس ؛ نويسنده:سوزان ولف - رخ‌داد نو - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 600 نسخه - 80000 ریال - 0 -00-6457-600-978 انتخاب
9- نظریه کنش ارتباطی: عقل و عقلانیت جامعه
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:توماس مک‌کارتی ؛ مترجم:کمال پولادی - روزنامه ایران - 608 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 964-6707-70-X انتخاب
10- فرهنگ و زندگی روزمره (2): (مجموعه مقالات)
نويسنده:روی شوکر ؛ نويسنده:مایکل گاردینر ؛ نويسنده:بری ریچاردز - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 1 -657-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4