لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (22)
تالیف (1)
ترجمه (32)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
2- مهندسی ژنتیک و آینده سرشت انسان تاملی در مسائل اخلاقی، حقوقی و فلسفی شبیه‌سازی انسان
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:یحیی امامی - نقش و نگار - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -00-7002-964 انتخاب
3- نظریه‌ی کنش ارتباطی: عقل و عقلانیت جامعه، زیست جهان و نظام نقادی مفهوم کارکردگرایانه‌ی عقل
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:توماس مک‌کارتی ؛ مترجم:کمال پولادی - نشر مرکز - 880 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 395000 ریال - 8 -151-213-964-978 انتخاب
4- ترور و تفکر
نويسنده:تری ایگلتون ؛ نويسنده:یورگن هابرماس ؛ نويسنده:ژاک دریدا - چشمه - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 300 نسخه - 120000 ریال - 4 -675-362-964-978 انتخاب
5- بحران مشروعیت
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جهانگیر معینی ؛ ويراستار:یلدا زینعلی - گام نو - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 9 -05-7387-964 انتخاب
6- بحران مشروعیت
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جهانگیر معینی ؛ ويراستار:یلدا زینعلی - گام نو - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1400 نسخه - 22000 ریال - 9 -05-7387-964 انتخاب
7- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
8- جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:کمال پولادی - نشر مرکز - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2400 نسخه - 16500 ریال - 3 -647-305-964 انتخاب
9- نظریه کنش ارتباطی: عقل و عقلانیت جامعه
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:توماس مک‌کارتی ؛ مترجم:کمال پولادی - روزنامه ایران - 608 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 964-6707-70-X انتخاب
10- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4