لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (9)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:ستاره نعمت‌اللهی - نوای مکتوب - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 0 -2-96667-600-978 انتخاب
2- آگوستوس
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:پریسا شیریان - نوای مکتوب - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 600000 ریال - 9 -10-8958-600-978 انتخاب
3- کندوکاوی در پدیده اوباشیگری در فوتبال
نويسنده:جان ویلیامز ؛ نويسنده:اریک دانینگ ؛ نويسنده:پاتریک مورفی - نشر مرکز - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9800 ریال - 1 -553-305-964 انتخاب
4- ویلن‌زن روی بام
آهنگساز:جان ویلیامز - تصنیف - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 550 نسخه - 45000 ریال - 1 -23-802623-0-979 انتخاب
5- جنگ ستارگان (ویلن و پیانو)
نويسنده:جان ویلیامز ؛ نويسنده:جری هی - تصنیف - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 60000 ریال - 8 -40-802623-0-979 انتخاب
6- هری پاتر (ویلن و پیانو)
نويسنده:جان ویلیامز - تصنیف - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 160000 ریال - 6 -44-802623-0-979 انتخاب
7- اطلس رنگی گیاهچه علف‌های هرز
نويسنده:جان ویلیامز ؛ نويسنده:جان موریسون ؛ مترجم:سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی - دانشگاه مازندران - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 4 -80-6433-964 انتخاب
8- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:ستاره نعمت‌اللهی - نوای مکتوب - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 0 -2-96667-600-978 انتخاب
9- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:سعید مقدم - نشر مرکز - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 8 -346-213-964-978 انتخاب
10- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:ستاره نعمت‌اللهی - نوای مکتوب - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 0 -2-96667-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2