لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تندپا و بادپا
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - نشر شورا - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- تندپا و بادپا
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -489-369-964-978 انتخاب
3- تندپا و بادپا
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - نشر شورا - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 5000 نسخه - 480 ریال - انتخاب
4- تندپا و بادپا
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - نشر شورا - 56 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 5500 نسخه - 280 ریال - انتخاب
5- مسافرت هنا
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - دوست - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -3-91442-964 انتخاب
6- انتقامجوی سرخ (کتاب سال نوجوانان آلمان)
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - ویژه نشر - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 56000 ریال - 2 -46-7440-964-978 انتخاب
7- انتقامجوی سرخ (کتاب سال نوجوانان آلمان)
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - ویژه نشر - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -10-7440-964 انتخاب
8- تندپا و بادپا
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 1 -158-353-600-978 انتخاب
9- باغ یوشی
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ تصويرگر:بتینا ولفل - ویژه نشر - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -67-7440-964-978 انتخاب
10- ستاره پرنده
نويسنده:اورسولا ولفل ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:کیوان افشار - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4400 نسخه - 8000 ریال - 5 -444-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2