لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (47)
تالیف (52)
ترجمه (9)
تهران (60)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثنوی و مردم: روایت‌های شفاهی قصه‌های مثنوی
گردآورنده:محمد جعفری‌قنواتی ؛ گردآورنده:سیداحمد وکیلیان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سروش - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 190000 ریال - 9 -0656-12-964-978 انتخاب
2- گل به صنوبر چه کرد؟ قصه‌های ایرانی
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ تدوين:سیداحمد وکیلیان ؛ نقاش:لیلی تقی‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 8 -0895-00-964 انتخاب
3- چیستانهای خواندنی
گردآورنده:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:رامین مشرفی - حوا - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 1 -8-91710-964-978 انتخاب
4- سرزمین افسانه‌ها
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان ؛ مترجم:سامرند سلیمی - نشر ثالث - 758 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 48000 ریال - 9 -07-7230-964 انتخاب
5- تمثیل و مثل: شامل صد و بیست و دو تمثیل و مثل در دویست و نود روایت همراه با شرح و تفسیر هر مثل و موقع و مقامی که آن مثل را به کار می‌برند ...
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ نويسنده:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 648 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 7 -1438-00-964-978 انتخاب
6- تمثیل و مثل
نويسنده:سیداحمد وکیلیان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -618-376-964-978 انتخاب
7- چیستانهای خواندنی
گردآورنده:سیداحمد وکیلیان ؛ نقاش:رامین مشرفی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -146-432-964-978 انتخاب
8- حضرت علی (ع) در قصه‌های عامیانه
گردآورنده:سیداحمد وکیلیان ؛ گردآورنده:خسرو صالحی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،سازمان میراث فرهنگی کشور - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 2 -282-422-964 انتخاب
9- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 1000 نسخه - 258000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
10- دختر نارنج و ترنج
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ محقق:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 482 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -1621-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7